om oss

Om oss

Händiga Händer är en grupp människor som alla tycker om att hantverksmässigt framställa vackra och användbara föremål. Tillsammans bedriver vi en affär med samma namn i Kil där var och en har en hylla för att presentera sina alster. Dessutom finns en mindre loppisavdelning. Vi har ingen anställd. Var och en står själv i affären ungefär två gånger i månaden. Gruppen har just nu 14 medlemmar, 11 kvinnor och 3 män. Nästan alla bor i Kil eller i en av grannkommunerna. Förutom få undantag säljer vi bara egna produkter. Specialuppdrag tas gärna emot. Glädjen att skapa och att presentera produkterna i affären står i förgrunden.


Om du bedriver något slags konsthantverk och är intresserad att vara med, kontakta oss gärna:

Ring till affären 070 349 79 87 eller kom förbi!

Så bildades gruppen Händiga Händer

Redan 1991 fanns en klubb som kallades Handagjort. Den hade ca 17 medlemmar och höll till i "Lundinsboa", den före detta "Lundins pappers- och tobakshandel", ett litet hus som är beläget mitt emot nuvarande ICA. En del av medlemmarna kom senare att bli med i nuvarande Händiga Händer.

2003 blev Handagjort uppsagt från Lundins för att Vuxenskolan skulle använda lokalen för sin verksamhet. Tillsammans med folk från Boda hembygdsförening bildades gruppen Händiga Händer. Man sålde då i Högboda och enbart under sommarmånaderna.

I oktober samma år kunde man hyra en lokal i det gamla polishuset i Kil, direkt bredvid lokalen där Händiga Händer nu finns. En liten loppisavdelning startades men försäljning av egentillverkade hantverksprodukter var alltid huvudverksamhet. Snart blev det 15 medlemmar och det blev trångt. Slutligen, år 2013, fanns möjligheten att flytta in i den större lokal där affären är nu.

I affären finns 14 hyllor. Varje medlem har en hylla med sina egna produkter och ansvarar för den. I undantagsfall har hyllor delats. Det övriga försäljningsutrymmet delas upp, oftast varierande med vad som passar till högtider och årstider, efter diskussion på regelbundna månadsmöten.

Alla måste stå i butiken två till tre gånger per månad. Alla frågor i samband med butikens drift diskuteras och avgörs på månadsmötena. Diskussionsprincipen är: Klart och öppet men alltid vänligt.